18:00 THEATRE EN VOL /it BRIGADE OF URBAN HARMONISATION (B.A.U.)

THEATRE EN VOL /it

BRIGADE OF URBAN HARMONISATION (B.A.U.)

ČTVRTEK / 18.7. / 18:00
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
ČETA ZVELEBUJÍCÍ MĚSTO

ČETA ZVELEBUJÍCÍ MĚSTO

Vzkříšení, kterého se nám dostává, probíhá také prostřednictvím naší schopnosti vdechnout mrtvým věcem nový život. Bizarní nástroje, které jsou vytvořeny z odpadového materiálu, ožívají a znějí v rukách šikovných hráčů na bicí z Čety zvelebující město (Brigata di Armonizzazione Urbana).

Sekretářka, mechanik, kuchař a rolník mechanicky pracují v budoucí, byť přece jen současné společnosti. Zvuky, které vytvářejí na svých bizarních důmyslných nástrojích zhotovených ze šrotu, mají sklon produkovat harmonii, ale oni nejsou schopni ji vnímat, protože jsou příliš ponoření do své práce, do své individuality, které vedou k osamění a úplnému odcizení.
Vše, co produkují, je pouze brak a zvuky, a to tak dlouho, až jsou sami, vyčerpaní, vyloučeni z výrobního procesu a vyhozeni jako odpadky na velkou skládku. Paradoxně až tady znovu objeví svůj lidský rozměr pod vedením tuláka a zároveň mistra, který ovládá umění vdechnout život věcem a který je pošle zpátky do života.
Bývalí dělníci-stroje společně se svým novým kamarádem a pánem stavějí, před zraky diváků, velký bizarní mobilní ozvučený stroj, se kterým odjíždějí, aby „zvelebili“ svět.

Toto je stručná základní linie příběhu v představení Brigata di Armonizzazione Urbana, divadla a rytmu pro veřejný prostor. V roce 2012 byla vytvořena nová verze tohoto představení, která kladla důraz především na vytvoření nového zvuku založeného na živé rytmice a elektronice.

B.A.U.debutovali v listopadu 2008 v rámci projektu „Un´Isola in Festival“, který byl financován italským ministerstvem kultury, pořádán Autonomní oblastí Sardinie a technicky koordinován nadací Teatro Lirico di Cagliari.
Představení je pokračováním evropsko-středomořského projektu „Medi Djinns Percus“, který pod vedením sdružení ARTECO z Marseille zahrnuje mladé umělce a hudebníky z Francie, Itálie, Libanonu, Maroka a Tuniska. Je zaměřen na netradiční všehochuť bicích nástrojů nazývanou „urban percussions“ hudební fenomén známý díky takovým skupinám jako např. „Tambours du Bronx“ nebo „Stomp“.

Hudebníci i herci skvěle rozvinuli své schopnosti rozeznít cokoli, co našli. Toto, společně s vytvořením symfonie pro mlátičku obilí (Simfonia per una trebbiatrice), předvedené na festivalu Sogni a Spazi Aperti 2008 v Baradili na Sardinii, vedlo k vytvoření koncepce nového představení. Brigata di Armonizzazione – B.A.U. je představení založené netradičních bicích nástrojích, práci pouličních perfomerů a zkonstruování strojů z odpadového materiálu. V roce 2012 bylo představení přepracováno s důrazem na interakci živých hráčů na bicí a elektroniky.

Všechna hudba a rytmy hrané živě jsou původní a byly zkomponovány v průběhu tvůrčího procesu, na kterém se podíleli i lidé, kteří pracovali na představení v minulosti. Celý proces řídil a režíroval Alfredo Puglia. Rytmickou práci inspiroval Denis Cabacho. Představení obsahuje původní skladby Alfreda Puglia, reprodukovanou hudbu, hudební ukázky a elektronickou hudbu Giovanniho Campuse.

„Theatre en Vol poskytuje působivou podívanou – instalace vytvořené ze šrotu a zvuky jsou kombinovány s tanečními a akrobatickými prvky.
Rekviem industriální společnosti – člověk-stroj upadá do ekologického utopického snu, ve kterém jsou zbytky konzumní společnosti, založené na nerostných pohonných látkách, přetvořeny do futuristického jízdního kola. Představení nutí k zamyšlení, je podmanivě rytmické a úžasně krásné. Jednoduše prvotřídní představení.“ Hallandposten – Bjorn Gunnarsson

THEATRE EN VOL

THEATRE EN VOL

Theatre en vol je v současnosti na Sardinii nejdůležitější divadelní společnost, která pracuje na poli městského divadla odehrávajícího v nekonvenčních divadelních prostorách. Je to jedinečná umělecká laboratoř, která si získala uznání nejen ve své zemi ale i po celé Evropě. Založili ji v roce 1989 Puccio Savioli a Michèle Kramers. Od té doby si společnost získala široké publikum svými představeními vysoké umělecké kvality. Jejich repertoár je kombinací experimentálního a pouličního divadla ve své nejlepší podobě. Herci pracují s originálními a důmyslnými zařízeními, která navrhuje a vytváří Puccio Savioli. Používají velkou škálu stylů a technik s velkým vizuálním účinkem od hereckého divadla, scénických instalací, akrobacie až po ohňostroj. Výsledkem je dramatický styl, který je zároveň groteskní, ironický, romantický i absurdní a který dokáže oslovit obecenstvo různých věkových skupin i různých společenských vrstev.
Všechna představení jsou výsledkem dlouhého procesu zkoumání rozmanitých evropských tradic i experimentování s novými formami uměleckého vyjádření prostřednictvím propojování různých stylů a jazyků. Na základě toho mohou být představení přizpůsobena různým situacím a podmínkám, např. venkovskému jarmarku stejně tak jako avantgardním nebo pouličním divadelním festivalům, a vždycky si zachová svou uměleckou spontánnost a osloví široké publikum.
Kromě představení, které má na repertoáru, Theatre en vol vyhledává spolupráci s novými partnery k realizaci site-specific projektů i jiných kulturních akcí.

Více info: Theatre en vol